Mobiel Erfgoed Centrum

Het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) in Rotterdam is in het streven van de stichting MCN naar een Mobiele Collectie Nederland met ontwikkelperspectief een zeer constructieve partner.

Het MEC heeft de ontwikkeling van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed de laatste jaren in belangrijke mate gefaciliteerd, in materiële en immateriële zin. Het MEC is voor MCN ook in de toekomst van groot belang omdat er gewerkt wordt aan het opzetten van een digitaal platform, waar kennis en kunde voor het behouden, presenteren, gebruiken en beleven van mobiel erfgoed verzameld, opgeslagen en ontsloten worden. Dit platform wordt gekoppeld aan het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. In de toekomst zal de samenwerking tussen de stichting MCN en het Mobiel Erfgoed Centrum dan ook alleen maar inniger worden. Naar het MEC >


Behoud en gebruik van mobiel erfgoed betekent ook dat erfgoed 'in de markt zetten'. De mogelijkheden worden steeds talrijker; in de marketing is een geweldige (on line) revolutie gaande. Foto: Mobiel Erfgoed Centrum