Mobiel Erfgoed: Een nieuwe loot aan de stam bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Mobiel erfgoed is cultureel waardevol en het is belangrijk dat voor iedereen zichtbaar te maken. De vraag die daarbij centraal staat is hoe eigenaren zélf de culturele waarde van hun mobiel erfgoed kunnen beschrijven. Die vraag wordt beantwoord in de publicatie Erfgoed dat begweegt!.
Deze FIAT 500 is ingeschreven in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed en representeert een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis. Een goed voorbeeld van een auto, die in de jaren 1960 het autorijden voor de massa bereikbaar maakte.
Foto: Virtueel Mobiliteitsmuseum.