Mobiel Erfgoed: Een nieuwe loot aan de stam
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het eerste Nationaal Congres Mobiel Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakte duidelijk hoe mobiel erfgoed een bron van inspiratie kan zijn voor ondernemers, ruimtelijke kwaliteit, identiteit, onderwijs, de nationale en lokale economie en in het algemeen voor brede cultuurparticipatie.
Een 'nieuwe loot aan de stam' volgens algemeen directeur Van 't Veen. Het mobiel erfgoed heeft zich naast monumenten, archeologie, cultuurlandschap en collecties een vaste plaats verworven in het cultuurbeleid.

Binnenkort verschijnt een uitgebreid verslag van het congres op onze website. Hieronder een eerste impressie, in beeld.

Foto's: Anton van Daal

De dag begint qua communicatie goed door de aanwezigheid van Radio 1. FEHAC-voorzitter Bert de Boer praat de verslaggever vast bij. Links Ben Boortman, MCN-bestuurslid en voorzitter van de Werkgroep Cultureel Erfgoed van de FEHAC.

Op het programma stonden lezingen en pitches, excursies, terwijl tevens de publicatie 'Erfgoed dat beweegt! Handboek Culturele Waardering Mobiel Erfgoed' werd worden gepresenteerd. De dag werd afgesloten met een 'goed gesprek' met sprekers en deelnemers en een netwerkborrel in het gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

PROGRAMMA: LEZINGEN EN PITCHES

Dagvoorzitter Karel Loeff houdt een boeiende en humorvolle introductie, waarin de sprekers worden aangekondigd. Tussen de sprekers korte 'Cockpit-pitches' van ondernemers die in vijf minuten een project op het gebied van mobiel erfgoed voorstellen. De lezingen werden verzorgd door:

Prof.dr. John Koster, Hoogleraar Marketing aan de Nyenrode Business Universiteit - over de marketing van mobiel erfgoed en ondernemerschap in tijden van (on line) revolutie;
Prof.dr. Hans Renes, Hoogleraar Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam - over de uitdagingen die ruimtelijke vragen en ontwikkelingen bieden voor het mobiel erfgoed;
Drs. Frits Loomeijer, Algemeen directeur van het Maritiem Museum Rotterdam - over de vraag hoe de kennis van het mobiel erfgoed in voor het onderwijs aantrekkelijke verhalen en activiteiten te vertalen.

Op de vraag van de dagvoorzitter, wie in de zaal zélf over mobiel erfgoed beschikt wordt enthousiast en onder de nodige hilariteit gereageerd.

Karel Loeff zelf beschikt eveneens over mobiel erfgoed; hij trekt er in de vakantie mee op uit en bekent te genieten van het vele bekijks onderweg.

Namens de Rijksdienst heet Susan Lammers (Directeur Kennis & Advies) de deelnemers van harte welkom. En wat blijkt? Ook zij beschikt over mobiel erfgoed: er staat bij haar een oldtimer voor de deur!

Pitch Tristan van der Stel (Eigenaar The Heritage Restoration Company, een innovatief restauratiebedrijf voor oldtimers) over de passie voor het restauratiebedrijf.

Prof.dr. John Koster (Hoogleraar Marketing aan de Nyenrode Business University) over de marketing van mobiel erfgoed en ondernemerschap in tijden van (on line) revolutie.

Pitch Piet Dekker (Museumhaven Amsterdam) over het plan voor een passantenhaven voor historische schepen in Amsterdam.

Prof.dr. Hans Renes (Hoogleraar Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam) over de uitdagingen die ruimtelijke vragen en ontwikkelingen bieden voor het mobiel erfgoed.

Pitch Hans Visser (directeur Mobiel Erfgoed Centrum) over het verband tussen innovatie, jongeren en de restauratie van mobiel erfgoed.

Drs. Frits Loomeijer (Algemeen directeur van het Maritiem Museum Rotterdam): over de vraag hoe kennis van het mobiel erfgoed te vertalen in voor het onderwijs aantrekkelijke verhalen en activiteiten.

 

Naar de excursies >>