Stichting Mobiele Collectie Nederland

Foto: Herman Steendam


Mobiel erfgoed voor iedereen zichtbaar!


Enthousiast fietsend op een heus historisch rijwiel opende minister Bussemaker de 2016-editie van het Nationaal Congres Mobiel Erfgoed, waarbij opnieuw de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort als gastheer optrad.

Tijdens dit congres kreeg zij van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) de resultaten van het project 'Toonbeelden van het Mobiel Erfgoed' aangeboden. Deze toonbeelden laten ontwikkelingen en gebeurtenissen in de geschiedenis van Nederland zien, waarbij mobiliteit een belangrijke rol speelde.

Met het veld

Dit project was het resultaat van een motie, die in 2015 tijdens de behandeling van de Erfgoedwet in de Tweede Kamer is aangenomen. In deze motie werd gevraagd om 'een lijst van Toonbeelden van Mobiel Erfgoed'. De minister stelde middelen beschikbaar aan de stichting MCN om deze lijst te realiseren en heeft inmiddels haar waardering uitgesproken voor de wijze waarop MCN het project heeft uitgevoerd: een integrale aanpak, waarbij een breed scala aan partijen uit alle delen van het mobiel-erfgoedveld veld direct betrokken is geweest en heel veel kennis en expertise kon worden benut. Inmiddels zijn de Toonbeelden te zien op internet.

Groot nieuws

Verder had de minister groot nieuws voor het werkveld. Zij stelt de komende jaren € 900.000 beschikbaar om de zichtbaarheid van het mobiel erfgoed verder te vergroten. Daarmee kunnen activiteiten ondersteund worden, die heel Nederland laten zien wat een geweldige collectie historische vervoermiddelen in ons land behouden wordt. Zo krijgt het mobiel erfgoed niet alleen een duidelijk eigen gezicht, maar wordt het ook voor iedereen zichtbaar!

Virtueel Mobiliteitsmuseum

Met deze subsidieregeling wordt het onder meer mogelijk het Virtueel Mobiliteitsmuseum verder vorm te geven. In dat museum worden karakteristieke toonbeelden gekoppeld aan de historische ontwikkeling van Nederland, zodat bezoekers een virtuele reis kunnen maken door onze nationale mobiliteitsgeschiedenis.

Nationaal Register Mobiel Erfgoed

Voorts kan de stichting MCN met deze subsidie het Nationaal Register Mobiel Erfgoed verder uitbouwen. Met dit register wordt een overzicht gegeven van wat er zoal aan mobiel erfgoed aanwezig is in ons land en inzicht in de culturele waarde van dat erfgoed. Zoals op het eerste Nationaal Congres Mobiel Erfgoed in 2015 al toegelicht, wordt het voor eigenaren mogelijk om zélf een culturele waardering uit te voeren en hun historisch vervoermiddel vervolgens in het register te laten opnemen.

Voor iedereen te vinden

In Nederland zijn talloze mensen die het mobiel erfgoed koesteren en er zijn nog veel méér mensen die dit erfgoed willen zien, beleven en benutten … én er meer van willen weten. De komende jaren maakt de stichting MCN zich sterk om dat te realiseren, samen met particuliere eigenaren en musea én met de overheid. Daarbij wordt zwaar ingezet op digitale media, zodat alle informatie over de Mobiele Collectie Nederland straks voor iedereen te vinden zal zijn. Het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, het Virtueel Mobiliteitsmuseum en de Toonbeelden zullen daarbij een belangrijke rol gaan spelen!

Zie het verslag van het tweede Nationaal Congres Mobiel Erfgoed >

Nadere informatie bij de stichting Mobiele Collectie Nederland:
info@mobiel-erfgoed.nl
.

 

  • Wie minister Bussemaker naar het congres wil zien fietsen en vervolgens in een historische Lancia zien stappen, spoedde zich naar de website van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (even naar beneden scrollen). Op deze webpagnia wordt ook de nieuwe subsidieregeling officieel wereldkundig gemaakt.

 

TOONBEELDEN VAN MOBIEL ERFGOED

De stoomsleper 'Pieter Boele' is een belangrijk Nederlands toonbeeld van de Rijnvaart, die een belangrijke rol speelde in de stormachtige ontwikkeling van het Duitse Ruhrgebied in de 19e eeuw en daarmee in de Industriële Revolutie en de wording van het moderne Nederland.
Foto: Maritiem Museum Rotterdam

Het bezit en het verlies van de koloniën, en dan met name van Nederlands-Indië, heeft ook op de mobiliteitsgeschiedenis grote invloed gehad. Het amfibievliegtuig 'Catalina' is een belangrijk toonbeeld van die koloniale geschiedenis, vanwege de operaties in de Indische wateren in én na de Tweede Wereldoorlog. Deze Catalina is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.
Foto: Stichting Catalina (John Redeker)

De opkomst van buitenwijken, villadorpen en suburbs als gevolg van nieuwe spoorwegen en tramlijnen, is een belangrijk kenmerk van de bewoningsgeschiedenis van Nederland. De interlokale tram van Den Haag naar Wassenaar is één van de toonbeelden van het forensisme, dat eind 19e, begin 20e eeuw een grote vlucht nam. Motorwagen en personenrijtuig zijn beide ingeschrevenin het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.
Foto: Marco Moerland

De DAF 600 uit 1959 is een belangrijk toonbeeld van de Nederlandse automobiel-industrie. De eerste betaalbare Nederlandse 'volksauto' met automatische versnelling, een innovatie waar het volk trots op was. De euforische stemming die dit technische snufje met zich meebracht, sloeg in de loop van de jaren 1960 om toen de auto, juist door de eenvoudige bediening, een wat negatief imago kreeg.
Foto: Anton van Daal

Meer Toonbeelden zien? Ga naar de website >