Militaire voertuigen, die in 1944-45 door de Geallieerden massaal werden gebruikt in de oorlog tegen Duitsland, worden nu voor vreedzamer doeleinden ingezet. Foto: Evert Vos

 

Militair voertuig GMC


Nederland en Nederlands-Indië werden in de Tweede Wereldoorlog ingelijfd door respectievelijk Duitsland en Japan. Dit heeft diepe indruk gemaakt. De beide wereldoorlogen in de 20e eeuw hebben ook op de mobiliteitsgeschiedenis grote invloed gehad.

Na de invasie in Normandië kon het grootste deel van zuidelijk Nederland in het najaar van 1944 door de oprukkende Engelse, Amerikaanse, Canadese en Poolse troepen worden bevrijd van de Duitse bezetters. Er ging nog een mislukte luchtlandingsoperatie bij Arnhem, de nodige strijd in het oosten en noorden van ons land en een beruchte Hongerwinter overheen, voordat de Duitsers zich op 5 mei 1945 overgaven. De geallieerde troepen konden verder zonder al teveel slag of stoot ook het westen binnentrekken. Daarmee had heel Nederland inmiddels de gelegenheid gehad om kennis te maken met de indrukwekkende en gevarieerde hoeveelheid aan militaire voertuigen, die de geallieerde overwinning uiteindelijk mogelijk hadden gemaakt.
Daaronder de 'GMC CCKW, één van de belangrijkste, waarvan General Motors tussen 1941 en 1945 maar liefst 550.000 exemplaren produceerde.

De 'GMC' als erfgoed

Van deze beroemde en beruchte GMC bleef bij diverse musea, behoudsorganisaties en particulieren een groot aantal exemplaren bewaard. In 1944-45 door de Geallieerden massaal gebruikt voor troepenverplaatsingen in de oorlog tegen Duitsland, worden ze nu voor vreedzamer doeleinden ingezet. Ze rijden op veel plaatsen mee tijdens de 5 mei-manifestaties en worden tijdens militair-erfgoedevenementen gebruikt om bezoekers mee te laten rijden. Die kunnen dan zelf ervaren hoe het in de oorlog geweest moet zijn om als soldaat vele honderden kilomerters in deze wagens vervoerd te worden!

Nu gebruikt voor een vreedzame pendeldenst in Grave, werden deze GMC's van het model CCKW 353 door de Amerikanen in groten getale ingezet om in 1944 en '45 West-Europa te bevrijden. Foto's: Max Popma