Een Goggomobiel, die door de fabrikant Hans Glas GmbH met een wijds gebaar 'Limousine' werd genoemd. Of daar ironie bij kwam kijken is niet bekend, maar onder een Limousine werd al sinds de jaren 1920 toch doorgaans wat anders verstaan.
Dat neemt niet weg dat voor de gewone man met de heel smalle beurs (in de sobere naoorlogse tijd nog in ruime mate aanwezig) de Goggomobiel een uitkomst was, met qua ruimte toch meer mogelijkheden dan dwergauto's als de BMW Isetta of de Messerschmitt.

Foto: Eigenaar