Stichting Mobiele Collectie Nederland

Openluchtmuseum: mobiel erfgoed van stad en streek

Mobiliteit in stad en streek: Van de zuivelfabriek kwam vroeger de melkboer vrijwel dagelijks 'bij de mensen thuis'. Een wagen met benzinemotor verving de wettelijk verboden hondenkar en werd dan ook toepasselijk 'ijzeren hond' werd genoemd. Het transport van zuivelproducten werd door Zuivelmuseum 'De Melkmaten' in het weekend van 17 en 18 juni getoond bij de stoomzuivelfabriek Freia in het Nederlands Openluchtmuseum. Foto: Nederlands Openluchtmuseum Meer>


Op zaterdag 17 en zondag 18 juni jl. vond voor de derde keer het evenement Volgende Halte: Openluchtmuseum! plaats in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Na het succes van de twee voorgaande edities heeft het museum het evenement dit jaar op verschillende manieren uitgebreid. Het museum wilde een diverser publiek bereiken, meer mobiel erfgoed tonen en aandacht schenken aan het verhaal achter de vervoermiddelen.

De kennis en expertise over de verhalen, gekoppeld aan de geschiedenis van de mobiliteit in Nederland, is aanwezig bij de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN); daarom heeft het Nederlands Openluchtmuseum met veel plezier met MCN samengewerkt. De verbindingen tussen mobiel erfgoed en het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed in het museum versterken elkaar immers!

Netwerk

Naast kennis heeft de stichting MCN een netwerk meegebracht. Met de contacten van MCN en museum gezamenlijk zijn diverse partijen in het mobiel-erfgoedveld benaderd om bijzondere historische vervoermiddelen, ook uit de particuliere wereld, zichtbaar te maken voor een breed publiek. Op deze wijze hebben we samen het bestaande evenement verbreed en verdiept en het mobiel erfgoed van stad en streek 'in den brede' tot leven gebracht.

Presentaties

Een greep uit de verschillende presentaties: Bij de Stoomzuivelfabriek Freia werd het transport van zuivelproducten getoond, bij het Rietveldhuisje uit het bungalowpark de sportvliegerij als aspect van vrije tijd en recreatie. Bij de arbeidershuisjes uit Tilburg is verteld hoe in de loop van de 20e eeuw niet alleen de elite, maar iedereen recht kreeg op een auto, ook de arbeider. Vanaf het Groene Kruisgebouw reed de wijkzuster haar ronde door het museumparkt op de Solex. Medewerkers van het museum hebben 'op Marken' verteld over glorietijd en neergang van de Zuiderzeevisserij.

Uitgelezen collectie

Verder konden een plattelandsgarage, Van Gend en Loos en andere zaken rond geschiedenis en erfgoed van de mobiliteit bezocht worden.

En tenslotte was er een uitgelezen collectie historische trams en bussen zien, die die speciaal voor het evenement op 17 en 18 juni in het museum te gast waren!

Het Nederlands Openluchtmuseum geeft met dergelijke evenementen vorm aan zijn missie: dichter bij de geschiedenis dan ooit. De stichting MCN werkt daar met veel plezier aan mee.

Nadere informatie over 'mobiel erfgoed van stad en streek':
info@mobiel-erfgoed.nl
of 0644 978 730.

De verbinding tussen mobiel erfgoed en het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed in het museum versterken elkaar, bijvoorbeeld rond de zuivelfabriek Freia in het museum. Foto: Bert Pronk Expertise Meer>

Bij deze derde editie van 'Volgende halte: Openluchtmuseum!' heeft het Nederlands Openluchtmuseum de samenwerking gezocht en gevonden met de stichting Mobiele Collectie Nederland.

 Volgende halte: Openluchtmuseum! en de medewerking van de stichting MCN aan dit evenement zijn mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.

 


TOONBEELDEN VAN MOBIEL ERFGOED


In de tweede helft van de 20e eeuw kreeg ook de gewone man (m/v) een auto en kon hij 'er op uit'. Meer>
Bron: Virtueel Mobiliteitsmuseum, Cees vd Wetering

De ontsluiting van het platteland voor de auto in de tweede helft van de 20e eeuw ging gepaard met het ontstaan van garagebedrijven. Meer>
Foto: Kees Wielemaker

De wijkzusters moesten mobiel zijn; de Solex bood in de jaren 1950 en '60 uitkomst. Meer>
Foto: Nederlands Openluchtmuseum

De sportvliegerij is een aspect van regionale vrije tijd en recreatie; met name het zweefvliegen werd populair. Meer>
Foto: Nederlands Openluchtmuseum

De Zuiderzeevisserij kende glorietijd en neergang. Maar de botter beleefde een ware wederopstanding als varend erfgoed! Meer>
Foto: Virtueel Mobiliteitsmuseum, Max Popma

Bij het mobiel erfgoed van stad en streek staat vooral het openbaar vervoer, het stads-en streekvervoer, centraal. Een uitgelezen collectie historische trams en bussen was speciaal voor het evenement op 17 en 18 juni in het museum te gast. Meer>
Foto's: Nederlands Openluchtmuseum