Vliegveld Twente, een initiatief van onder andere Twentse textielondernemers als Van Heek, speelde een belangrijk rol in de ontwikkeling van de luchtrecreatie. Bron: Archief Virtueel Mobiliteitsmuseum.

 

Vliegveld Twente

Het kapitaal, verdiend in de textiel, veranderde in Twente het landschap, maar zeker ook het luchtruim.

In 1931 werd het vliegveld Twente in gebruik genomen op initiatief van een aantal Twentse industriëlen, waaronder de bekende textielfabrikant Helmich Jan Paul van Heek, telg uit één van de bekendste families in de textiel en zelf onder meer directeur en later president-commissaris van Van Heek Scholco BV te Losser en van L. van Heek Textiles BV. Hij stond een deel van zijn grondgebied af om de luchthaven mogelijk te maken. Vliegveld 'Twenthe' (zoals dat met een 'h' geschreven werd), zou belangrijke rol zou gaan spelen in de militaire en in de burgerluchtvaart. Het was ook duidelijk bedoeld voor commercieel gebruik; vanaf 1932 bestond er een dagelijkse KLM-lijndienst tussen Twente en Schiphol, waarna de textielondernemers en hun vertegenwoordigers snel de wereld over konden, op zoek naar nieuwe markten voor hun producten.

Ook in sportvliegerij waren textielondernemers actief. Van Heek haalde in 1932 zijn vliegbrevet en ontpopte zich in de loop der jaren als een enthousiast luchttoerist. Hij doorkruiste met zijn echtgenote heel Nederland, maar hij ging ook de landsgrenzen over. 'Vliegen was voor hem de aangenaamste vorm van toerisme', zo liet hij optekenen in die dagen. Bovendien leidde hij de 'Twentsche Aero Club' de vliegclub in die dagen, die tal van kapitaalkrachtige leden telde uit Twentse ondernemerskringen en tot de grootste vliegclubs van Nederland behoorde.
Een andere vroege vliegenier op Twente was Tjeerd Bendien, de kleinzoon van Isaac Bendien, oprichter van het gelijknamige confectiebedrijf in Almelo, dat in de jaren 1930 uitgroeide tot het grootste confectiebedrijf van ons land 1500 man personeel in dienst, bekend van werkkleding, maar ook van de schattige 'matrozenpakjes' uit die tijd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam er een einde aan de sport- en burgervliegerij vliegerij op Twente, maar na de oorlog herleefden deze spoedig weer. Na lange tijd voornamelijk een militaire functie te hebben gehad, is het vliegveld inmiddels echter gesloten.

Met dank aan de heer H. Hazewinkel en de redactie van het blad 'Verenigde Vleugels', tijdschrift voor de Nederlandse luchtvaarthistorie.

 

Meer informatie: