Virtueel Mobiliteitsmuseum

De stichting Mobiele Collectie Nederland heeft samen met partner NCAD (Nationaal Centrum voor Autohistorische Documentatie) het Virtueel Mobiliteitsmuseum (VMM) ontwikkeld. Dit museum is een website over de geschiedenis van de mobiliteit in Nederland, geïllustreerd aan de hand van gedigitaliseerd erfgoed, zoals historische schepen, treinen, auto's en vliegtuigen, modellen, historische documenten, foto's, bewegend beeld en verhalen. Uitgangspunt voor dit museum is de visie en missie, zoals geformuleerd bij de oprichting van de stichting MCN:

In de volle overtuiging dat onze nationale identiteit mede wordt bepaald door handel en verkeer, en dat mobiliteit de basis vormt van onze moderne samenleving, wil de stichting MCN 'een essentiële bijdrage leveren aan de totstandkoming van een Mobiele Collectie Nederland als een evenwichtig samengestelde collectie mobiel erfgoed, die een representatief en authentiek beeld geeft van de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis en de algemeen-maatschappelijke geschiedenis die daarmee samenhangt'.

MCN spant zich samen met de sectorale koepelorganisaties in om onze historische vervoermiddelen in het water, op de rails, op de weg en in de lucht niet alleen te kunnen behouden, maar vooral ook te kunnen presenteren, te gebruiken en het publiek zo de historische betekenis van mobiliteit te laten ervaren.

Het Virtueel Mobiliteitsmuseum is tijdelijk uit de lucht.

Met de onlangs toegzegde subsidie van het Ministerie van OCW wordt het mogelijk het Virtueel Mobiliteitsmuseum verder vorm te geven. In dat nieuwe museum zijn dan weer karakteristieke Toonbeelden van Mobiel Erfgoed te zien in de context van de de historische ontwikkeling van Nederland, zodat bezoekers een virtuele reis kunnen maken door onze nationale mobiliteitsgeschiedenis!

U wilt alvast op reis? Dat kan! Ga snel naar onze Toonbeelden van het Mobiel Erfgoed.

Verdere informatie: info@mobiel-erfgoed.nl

Foto: Virtueel Mobiliteitsmuseum

Open Monumentendag Special

Onder de noemer 'Textiel in Twente' organiseert het 'Projectbureau Open Monumentendag' op 29 en 30 december 2017 een Special rond de geschiedenis van de Twentse Textielindustrie. Maak een virtuele reis door die geschiedenis en ontdek enkele karakteristieke

Naar Twente > .

TOONBEELDEN VAN MOBIEL ERFGOED

De stoomsleper 'Pieter Boele', toonbeeld van de Rijnvaart.
Foto: Maritiem Museum Rotterdam

De 'Catalina' is een belangrijk toonbeeld van onze koloniale geschiedenis.
Foto: Stichting Catalina

De tram van Den Haag naar Wassenaar, toonbeeld van het forensisme.
Foto: Marco Moerland

De DAF 600 uit 1959, het bekendste toonbeeld van onze automobiel-industrie.
Foto: Anton van Daal