Mobiel erfgoed en de Erfgoedwet

Steun voor mobiel erfgoed

Op 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet in werking getreden. Tijdens het Kamerdebat over de Erfgoedwet in 2015 hebben de woordvoerders Cultuur van nagenoeg alle fracties moties ingediend, waarin de Minister werd gevraagd 'pal te staan voor het mobiel erfgoed'.

Minister Bussemaker heeft daar goed naar geluisterd en stelt dat 'mobiel erfgoed het verdient om beschermd te worden'. Ze is 'heel blij dat we daar met de Erfgoedwet, die op 1 juli 2016 is ingegaan, een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren'. De stichting MCN is daar minstens net zo blij mee! Play video >

Inmiddels heeft een en ander geleid tot intensief overleg met zowel het Ministerie van OCW als met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waarbij onder andere de volgende zaken aan de orde zijn:

Voorwaar een resultaat dat klinkt als een klok!

De in 2015 ingediende moties zijn te vinden onder de volgende links:

De nieuwe Erfgoedwet is door de Tweede Kamer unaniem aangegenomen en ingegeaan op 1 juli 2016. Meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) >>


Tijdens het Nationaal Congres Mobiel Erfgoed bij de RCE toont Leonard de Wit, Hoofd Strategie & Internationaal bij de Rijksdienst, de volledige tekst van de Erfgoedwet aan de aanwezigen. Foto: Anton van Daal.